Světelná terapie

SVĚTELNOU TERAPII SEHY AHES jsem vytvořila já sama za pomoci Bytostí lásky a světla a jejich hluboké moudrosti.

Tato terapie je z mého pohledu naprosto UNIKÁTNÍ tím, že během 5-7h vám může pomoci výrazně zlepšit nebo zcela vyřešit všechny oblasti života.

Jediné, co je nezbytně nutné proto, abyste dosáhli takového výsledku, je vaše UPŘÍMNÁ touha své potíže vyřešit a ODHODLÁNÍ žít život podle svých představ. A také samozřejmě uvěřit, že je za jedno sezení možné si vyřešit VŠE, co vás do té trápilo, obtěžovalo, sužovalo atd.

Pokud se dokážete rozhodnout, že dál již nechcete žít dosavadním způsobem života a otevřete se změně, já i Bytosti lásky a světla uděláme naše maximum, aby se vám po terapii otevřel zcela nový život, a to přesně takový, jaký si sami pro sebe přejete.

 V JAKÝCH PŘÍPADECH VÁM SVĚTELNÁ TERAPIE MŮŽE POMOCI?

👉Pokud jste rozhodnuti vyřešit si jakýkoliv váš problém.

👉Pokud jste rozhodnuti žít život podle svých představ.

👉Pokud jste zkoušeli už různé techniky a metody, ale žádná z nich vám nedokázala pomoci s vaším problémem.

👉Pokud se točíte v kruhu, nebo stojíte už delší dobu na místě.

👉Pokud máte pocit, že jste už zkoušeli všechno a nic nepřineslo výsledky, jaké jste si přáli.

👉Pokud jste zoufalí, že ať děláte, co děláte, nic se nemění a vše zůstává při starém.

👉Pokud se všechny vaše oblasti života zhoršují a vy nevíte proč.

👉Pokud čím víc na sobě pracujete, tím to je vše akorát horší.

👉Pokud prostě víte, že vám Světelná terapie pomůže.

   JAK SVĚTELNÁ TERAPIE PROBÍHÁ?

✅️ Hned potom, co mě oslovíte pro spolupráci, si s Bytostmi lásky a světla ověřím, že je pro vás Světelná terapie ta správná, že vám opravdu dokážu pomoci. 

✅️ Cca 48h před termínem terapie se znovu spojím s Bytostmi a informuji se, v jakém se aktuálně nacházíte stavu, jak vám co nejlépe pomoci, co je třeba vyřešit, na co zaměřit, co mě i vás při terapii bude čekat. Je to proto, abych při terapii neztrácela čas a "šla na jistotu", aby vám opravdu terapie přinesla to, co od ní čekáte. 

Je-li to nutné, provedu i nějaké základní přečištění atd.

✅️ Po příchodu na terapii si ujasníte (s mojí pomocí), co od života vlastně chcete. Postavíme záměr na život a na různé oblasti života, které budete chtít řešit.

✅️ Pak si sepíšeme otázky, které máte připravené pro Bytosti (max. 5 otázek na jakékoliv téma).

✅️ Pak si vás detailně vyzpovídám, budu si zapisovat vše, co bude z mého i vašeho pohledu důležité (především vaše limitující přesvědčení, vaše strachy, bloky, prostě cokoliv, co vás v životě brzdí, limituje a stahuje).

✅️ Pak si lehnete a já vás uvedu do krásného a hlubokého stavu relaxace.

✅️ Poté poprosím Bytosti lásky a světla, aby vám ukázaly situace, ve kterých se nachází příčiny vašich potíží (můžete vidět minulé životy, dětství, období, kdy jste byli u maminky v bříšku atd.). 

Tím, že si situace z minulosti znovu projdete, dojdete k hlubokým pochopením a uvědoměním souvislostí se současným životem a problémy ve vašem současném životě, a dojde tím k uvolnění emocí, pocitů, traumat atd.

✅️ Po každém životě, který uvidíte a projdete, navíc následuje cílené vyhledávání a čistění (rozpouštění) bloků a limitujících přesvědčení, která negativně ovlivňují váš současný život.

✅️ V další části terapie zkontrolujeme, zda vás neovládá nějaká temná entita, zda na vás někdo neseslal kletbu, zda jste sami sebe někdy neuřknuli, zda jste někdy nesložili sliby chudoby, askeze nebo jiné sliby, co vám negativně ovlivňují život, zda jste neudělali určitá prohlášení, která vás mohou v životě brzdit.

Pokud ano, vše to zrušíme a vyčistíme.

✅️ Poté přijde na řadu samotná komunikace s Bytostmi, kdy dostanete odpovědi na všechny vaše otázky, které jste si pro ně připravili. Komunikace probíhá přes vás, dojde k napojení vašeho vědomí na světlo a lásku, na Bytosti lásky a světla a stanete se na chvíli "kanálem", přes který informace budou proudit. 

✅️ Na závěr se budeme věnovat léčení vašeho těla. Zaměříme se na léčení fyzických obtíží, kterých jste si vědomi a se kterými přicházíte. Pokud objevíme nějakou další nerovnováhu, bolest, zánět atd., společně s Bytostmi vám ji odstraním, pokud to bude dovoleno. 

✅️ Pak už přijde jen závěrečná harmonizace celého těla (fyzického i energetického) a nabití světlem.

✅️ Samozřejmostí je sdílení, po "probuzení", kdy si se mnou budete moci popovídat o tom, co jste prožili, jaké jste měli vjemy atd.

✅️ Na úplný závěr vám nadiktuji formulace energetických ochran přímo vám na míru, pro vaše potřeby a bude nutné si to zapsat a po terapii používat, aby správně doproběhly veškeré procesy a doléčování a nezáshlo do toho nic, co nemá!

⚠️ VE VYJÍMEČNÝCH PŘÍPADECH, KDY JSTE POD SILNÝM VLIVEM TEMNOTY, TEMNÝCH ENTIT, KLETEB ATD, JE NUTNÉ PŘED SVĚTELNOU TERAPIÍ  ABSOLVOVAT SVĚTELNOU OČISTU (jinak terapie nemusí dobře fungovat a přinést výsledky, které chcete). ⚠️

CO VÁM SVĚTELNÁ TERAPIE PŘINESE?

👉 Kompletní vyřešení nebo výrazné zmírnění vašich současných potíží a problémů.

👉Úplné vyřešení, nebo alespoň výrazné zmírnění zdravotních problémů, celkové zlepšení zdravotního stavu.

👉 Podchycení a vyřešení všeho, co doteď způsobovalo, že jste nežili život podle svých představ a snů.

👉 Otevření se novým skvělým životním cestám a možnostem.

👉 Život beze strachu, nejistot, obav a pocitů stagnace.

👉 Otevření se svým darům a schopnostem.

NEZAPOMÍNEJTE ALE NA TO, ŽE TO, JAKÝCH VÝSLEDKŮ TERAPIÍ DOSÁHNETE, ZÁLEŽÍ DO VELKÉ MÍRY NA VÁS, NA VAŠEM PRAVÉM ZÁMĚRU A NA TOM, JAK NALOŽÍTE S INFORMACEMI, KTERÉ ODE MĚ A OD BYTOSTÍ DOSTANETE! 

PROCESY Z TERAPIE PRACUJÍ JEŠTĚ CCA 6 MĚSÍCŮ PO TERAPII A JE NUTNÉ DÁT TĚMTO PROCESŮM A ZMĚNÁM PROSTOR A JÍT JIM VAŠIM ZÁMĚRŮM NAPROTI A BÝT AKTIVNÍ!!! (Tzn. nesedět doma na gauči a nečekat, že se něco stane "samo" nebo "zázrakem").

VIDEO O SVĚTELNÉ TERAPII NAJDETE ZDE

Jak vidíte, terapii jsem vytvořila tak, aby vám byla schopná během jednoho sezení vyřešit všechno, s čím přicházíte a abyste si uměli poradit po terapii sami a uměli si zařídit život podle svých představ.

I z tohoto důvodu terapie trvá 5-7h.

Terapii je možné absolvovat pouze OSOBNĚ na Praze 10.

V den terapie doporučuji nemít žádné důležité povinnosti, vyhradit si den jen pro sebe.

Terapie bude náročná mentálně i energeticky, je nutné s tímto počítat, po terapii dlouho neřídit, neobsluhovat stroje atd.

Dva dny před terapií není vhodné pít alkohol nebo užívat rekreační drogy.

V případě, že jste závislí (drogy, alkohol, tráva, kratom...) prosím oznamte mi tuto skutečnost, jelikož u závislých osob je nutné pracovat trochu jiným způsobem.

V případě, že užíváte léky na psychiku (antidepresiva, antipsychotika, sedativa, léky na spaní...) oznamte mi to -  u osob užívajících léky na psychiku je nutné pracovat trochu jiným způsobem.

Celkové cena terapie je 12.500 Kč.

Uhrazení zálohové platby 6.500 Kč, zaslání FOTOGRAFIE obličeje a vysvětlení důvodů, proč chcete terapii absolvovat, je nezbytným předpokladem pro potvrzení vašeho o zájmu Světelnou terapii.

Zálohovou platbu uhradíte zde

Zbylá částka 6.000 Kč se doplácí na místě po terapii.

Jakmile tedy pošlete zálohovou platbu, současně s tím prosím o zaslání fotografie a důvodů, proč chcete Světelnou terapii absolvovat, na e-mail info@sehaahes.cz. Bez toho není možné, abych vás na terapii přijala.

Od listopadu 2023 za mě objednávky, termíny a administrativu vyřizuje moje asistentka Ester Nová, takže primární komunikace bude probíhat s ní. Náplní její práce není si pročítat, co řešíte a nebo hodnotit, jak vám to na fotce sluší, pouze mi předává materiály k posouzení a rozhodnutí, zda spolupráci navážeme, či nikoliv, a vám komunikuje výsledek a domlouvá termíny. 

Vyhrazuji si právo kohokoliv na terapii odmítnout a vrátit platbu zpět, bez povinnosti sdělovat důvody, proč jsem se tak rozhodla.

Děkuji za pochopení.

Tato služba není určena pro osoby mladší 18 let.