Ceny jednotlivých služeb

Světelná terapie

Terapie trvá obvykle 5-7h.

12.500 Kč

Světelná očista

Očista trvá obvykle 3-5h.

8.500 - 10.500 Kč

Odpovědi od Světla

Odpovědi na 3-5 vašich otázek nebo témat 

3.500 Kč

Spirituální mentoring

Cena je za 90 minut mentoringu.

3.000 Kč

Konzultace

Cena je za 60 minut on-line konzultace.

1.000 Kč

SOS konzultace

Cena je za 60 minut on-line konzultace.

1.500 Kč

Požadujete za vaše služby platbu předem nebo zálohu?

V případě Světelné terapie se platí záloha 6.500 Kč a v případě Světelné očisty se platí záloha 4.000 Kč dopředu na můj účet, jako potvrzení vašeho zájmu a rezervování termínu. 

Zbytek se doplácí v hotovosti na místě.

Odpovědi od Světla (3.500 Kč), Spirituální mentoring (3.000 Kč) Konzultace (1.000 Kč) a SOS konzultace (1.500 Kč) se platí dopředu na účet, jako potvrzení zájmu o tuto služby a rezervování mé kapacity.

Účtujete nějaké storno-poplatky? V jakých případech?

V případě zrušení termínu terapie, očisty nebo konzultace 48h a méně před stanoveným a potvrzeným termínem, záloha za terapii nebo úhrada za službu poslouží jako storno-poplatek, jelikož termín mám již vyhrazený pro vás na konkrétní úkon/službu (konzultaci, očistu, terapii) a není reálné domluvit se s jiným klientem takto narychlo.

V případě, že budete potřebovat ze závažných důvodů termín přesunout na jiný den (čili ne zcela zrušit), bude-li to v mých časových možnostech, pokusím se vám nabídnout termín jiný.

Zasláním platby na můj účet souhlasíte s těmito pravidly ohledně STORNA.