YouTube

Aktuálně mě můžete najít na dvou YouTube kanálech:

1. Seha Ahes 

https://www.youtube.com/@sehaahes

2. Kanál světla 

https://www.youtube.com/@kanalsvetla


kanál Seha Ahes

Na tomto kanále sdílím především sebe, sebe jako člověka a jako terapeutku.

Na mém "soukromém" kanále můžete najít různé moje osobní zpovědi, vyprávění o tom, co jsem vše zažila nebo vyzkoušela v oblasti spirituality, a jak to na mě působilo.

Také zde najdete moje různé úvahy, podněty k zamyšlení...


Prostřednictvím tohoto kanálu se vám snažím více přiblížit, abyste mě mohli lépe poznat a třeba se i něčím mohli nechat inspirovat :)
Kanál světla

Tento kanál vznikl z toho důvodu, že v ČR nebyl žádný informační kanál, na kterém by se sdělovaly POUZE ověřené a pravdivé informace, a proto jsme se rozhodly s kolegyní Aničkou takový kanál pro vás vytvořit.


Tento kanál je vlastně takový on-line kurz ZDARMA pro všechny, kteří na sobě chtějí OPRAVDOVĚ a BEZPEČNĚ pracovat, chtějí znát pravdu a jejichž cílem je naplnit zde na Zemi, v této inkarnaci, své poslání a svůj záměr.


Na Kanále světla vás provádíme od úplných základů až k informacím "nadstavbovým", které jsou velice důležité pro to, abyste nezabloudili cestou ke svému štěstí a svému cíli.

Výhledově plánujeme zvát si na Kanál světla různé hosty, kteří budou mít stejný záměr a cíl, jako máme my - šířit PRAVDU, LÁSKU A SVĚTLO!